کارتن بانک
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کارتن پستی اختصاصی

مرحله 1 از 2

  • سایز 1 طول 15 عرض 10 ارتفاع 10 سانت
  • سایز ۲ طول ۲۰ عرض ۱۵ ارتفاع 10 سانت
  • سایز ۳ طول ۲۰ عرض ۲۰ ارتفاع ۱۵ سانت
  • سایز ۴ طول ۳۰ عرض ۲۰ ارتفاع ۲۰ سانت
  • سایز ۵ طول ۳۵ عرض ۲۵ ارتفاع ۲۰ سانت
  • سایز 6 طول 45 عرض 25 ارتفاع 20 سانت
  • سایز 7 طول 40 عرض 30 ارتفاع 25 سانت
  • سایز 8 طول 45 عرض 40 ارتفاع 30 سانت
  • سایز 9 طول 55 عرض 45 ارتفاع 35 سانت